slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Băng ghế 01

Bàn ghế

Mã số: GD-01

Tên gọi: Băng ghế 01 

Qui cách (mm): 400x1200x350