slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông gió 10

Bông gió

Mã số: BGB-10

Tên gọi: Bông gió 10 

Qui cách (mm): 400x400x150