slide 2 slide 1 slide 3 slide 4 slide 7 slide 8

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông trần 07

Bông trần

Mã số: BT-07

Tên gọi: Bông trần 07 

Qui cách (mm): D600 / D800