slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rửa 25

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-25

Tên gọi: Chậu rửa 25 

Qui cách (mm):