slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rửa Bazan 38

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-38

Tên gọi: Chậu rửa Bazan 38 

Qui cách (mm): D400 x H150