slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình đá 11

Con tiện các loại

Mã số: LBD-11

Tên gọi: Lục bình đá 11 

Qui cách (mm): 120x120x600