slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá ốp tường xám

Đá ốp tường

Mã số: DO-80

Tên gọi: Đá ốp tường xám 

Qui cách (mm): 100x200x15