slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá vân gỗ phẵng 1020

Đá ốp tường

Mã số: VGP-02

Tên gọi: Đá vân gỗ phẵng 1020 

Qui cách (mm): 100x200x12