slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá vân gỗ phẵng 1212

Đá ốp tường

Mã số: VGP-06

Tên gọi: Đá vân gỗ phẵng 1212 

Qui cách (mm): 100x100x12, 200x200x12