slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gach lát nền 56

Gạch gốm lát nền

Mã số: GO-56

Tên gọi: Gach lát nền 56 

Qui cách (mm): 300x300x12