slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch lót nền 05

Gạch gốm lát nền

Mã số: GLN-05

Tên gọi: Gạch lót nền 05 

Qui cách (mm): 150x150, 300x300