slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm lát nền 23

Gạch lát nền

Mã số: GLN-23

Tên gọi: Gốm lát nền 23 

Qui cách (mm): 95x95x20