slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gôm men 08

Gốm men - mosaic

Mã số: GM-08

Tên gọi: Gôm men 08 

Qui cách (mm): 50x50