slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm men 15

Gốm men - mosaic

Mã số: GM-15

Tên gọi: Gốm men 15 

Qui cách (mm): 100x100x10