slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gach đất nung 1

Gốm ốp tường

Mã số: GA-01

Tên gọi: Gach đất nung 1 

Qui cách (mm): 115x230x65