slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ B1

Gốm trang trí

Mã số: GO-05-01

Tên gọi: Gạch cổ B1 

Qui cách (mm): 50x220x18