slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ C2

Gốm trang trí

Mã số: GC-24

Tên gọi: Gạch cổ C2 

Qui cách (mm): 70x200x20