slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ C3

Gốm trang trí

Mã số: GC-23

Tên gọi: Gạch cổ C3 

Qui cách (mm): 100x200x20