slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ C5

Gốm trang trí

Mã số: GC-27

Tên gọi: Gạch cổ C5 

Qui cách (mm): 60x180x15