slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ C6

Gốm trang trí

Mã số: GC-26-1

Tên gọi: Gạch cổ C6 

Qui cách (mm): 60x180x15