slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ C9

Gốm trang trí

Mã số: GC-30

Tên gọi: Gạch cổ C9 

Qui cách (mm): 65x215x14