slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ R1

Gốm trang trí

Mã số: GO-03-01

Tên gọi: Gạch cổ R1 

Qui cách (mm): 50x220x15