slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

HV-19

Hoa văn trang trí

Mã số: HV-19

Tên gọi: HV-19 

Qui cách (mm): 400x400x30