slide 2 slide 1 slide 3 slide 4 slide 7 slide 8

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Lục bình 13

Lục bình

Mã số: LB-13

Tên gọi: Lục bình 13 

Qui cách (mm): 130x130x480 mm