slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phù điêu tre

Phù điêu

Mã số:

Tên gọi: Phù điêu tre 

Qui cách (mm): 1200x3600x60