slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Ghế đá 05

Bàn ghế

Mã số: GD-05

Tên gọi: Ghế đá 05 

Qui cách (mm): L1200