slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông gió lục giác

Bông gió

Mã số: BGB-01

Tên gọi: Bông gió lục giác 

Qui cách (mm): 265x530x140 mm