slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

HV-32

Hoa văn trang trí

Mã số: HV-32

Tên gọi: HV-32 

Qui cách (mm): 550x500x50