slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Ngói cổ NG5

Ngói lợp

Mã số: NG-05

Tên gọi: Ngói cổ NG5 

Qui cách (mm): 150x280x10