slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Ghế đá 04

Bàn ghế

Mã số: GD-04

Tên gọi: Ghế đá 04 

Qui cách (mm): 400x1400x350