slide 2 slide 1 slide 3 slide 4 slide 7 slide 8

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Bông gió lục giác

Bông gió

Mã số: BGB-01

Tên gọi: Bông gió lục giác 

Qui cách (mm): 265x530x140 mm