slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

MH235

Đá ốp tường

Mã số: DO-235

Tên gọi: MH235 

Qui cách (mm): 100x200x10