slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm men 01

Gốm men - mosaic

Mã số: GM-01

Tên gọi: Gốm men 01 

Qui cách (mm): 100x100