slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rửa 36

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-36

Tên gọi: Chậu rửa 36 

Qui cách (mm): 300x450x810