slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chậu rửa Bazan 24

Chậu rửa - Lavabo

Mã số: CHD-24

Tên gọi: Chậu rửa Bazan 24 

Qui cách (mm):