slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá bó vỉa 05

Đá sân vườn

Mã số: DB-05

Tên gọi: Đá bó vỉa 05 

Qui cách (mm): 100x100x100, 100x200x100, 100x300x100