slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá granite xanh bó vĩa

Đá sân vườn

Mã số: BL-03-1

Tên gọi: Đá granite xanh bó vĩa 

Qui cách (mm): 100x100x200