slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đầu cột 18

Đầu cột

Mã số: DC-18

Tên gọi: Đầu cột 18 

Qui cách (mm): D250 x H420