slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

MH DC 100

Đầu cột

Mã số: MH DC-100

Tên gọi: MH DC 100 

Qui cách (mm): D320 x H380

Ảnh thực tế đầu cột DC-100