slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm men 17

Gốm men - mosaic

Mã số: GM-17

Tên gọi: Gốm men 17 

Qui cách (mm): 50x50x10