slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gốm men 21

Gốm men - mosaic

Mã số: GM-21

Tên gọi: Gốm men 21 

Qui cách (mm): 50x50x10