slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ B522

Gốm ốp tường

Mã số: GO-05

Tên gọi: Gạch cổ B522 

Qui cách (mm): 50x220x18 mm