slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gạch cổ C4

Gốm ốp tường

Mã số: GC-26

Tên gọi: Gạch cổ C4 

Qui cách (mm): 60x180x15