slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá ghép 1

Đá ốp tường

Mã số: DG-01

Tên gọi: Đá ghép 1 

Qui cách (mm): 100x500x20