slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá ong vàng 1020

Đá ốp tường

Mã số: DO-19

Tên gọi: Đá ong vàng 1020 

Qui cách (mm): 100x200x20