slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Đá ong xám 01

Đá ốp tường

Mã số: OX-01

Tên gọi: Đá ong xám 01 

Qui cách (mm): 50x200x10