slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sỏi vàng tự nhiên

Đá sân vườn

Mã số: SO-01

Tên gọi: Sỏi vàng tự nhiên 

Qui cách (mm): D10-50