slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Gôm men 10

Gốm men - mosaic

Mã số: GM-10

Tên gọi: Gôm men 10 

Qui cách (mm): 50x50