slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phù điêu 05

Phù điêu

Mã số: PD-05

Tên gọi: Phù điêu 05 

Qui cách (mm): 500x500x50