slide 2 slide 1 slide 3 slide 7 Ren

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Phù điêu 06

Phù điêu

Mã số: PD-06

Tên gọi: Phù điêu 06 

Qui cách (mm): 500x500x50